โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
เบอร์โทรศัพท์   034-351396
เบอร์โทรสาร     034-351909
Email : kuskps@ku.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/satitkps
WebSite : http://kus.kps.ku.ac.th
แผนที่การเดินทาง (Google MAP)
Total views : 1,189 views