สัญลักษณ์และอัตลักษณ์

สัญลักษณ์

                       

                         รูปพระพิรุณทรงนาคอยู่ภายในวงกลมซึ่งล้อมรอบด้วยกลีบบัว

อัตลักษณ์

                        “มุ่งมั่นศึกษา  กล้าแสดงออก

สีประจำโรงเรียน

                       “เขียว – ม่วง

ปรัชญา

                       “สุวิชาโน ภวํ โหติ – ผู้มีความรู้ดี เป็นผู้เจริญ

Total views : 363 views