กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

วันอังคารที่  25  กรกฎาคม  2560

ณ อาคารอเนกประสงค์ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Download the PDF file .

Total View : 101 views