ขอเชิญชมนิทรรศการหนังสือศิลปิน ม.ศิลปากร

ขอเชิญชมนิทรรศการหนังสือศิลปิน

ความรู้จากภายใน – สู่ – ภายนอก ARTISTS’ BOOKS : KNOWLEDGE INSIDE – OUT

วันที่ 22 สิงหาคม – 10 กันยายน 2560 เวลา 10:00 น.–21:00 น.

Download the PDF file .

Total View : 48 views