รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิงระดับม.ต้น

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครปฐม ประจำปี2560

ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 2 ก.ย. 60 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครปฐม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่

     1. ด.ญ. ธัญสินี รัตนทับทิมทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

     2. ด.ญ.ชนินันท์ เพชรปานกัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

     3. ด.ญ.พีรภา มูลจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

     4. ด.ญ.หทัยชนก ลาัณย์วิสุทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ผู้ฝึกสอน    อาจารย์ณัฏฐิณี   สังขวรรณ

Total View : 143 views