ประกาศผลการสอบรอบสอง โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบ รอบสอง

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

(โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

1. ประกาศกระทรวงวิทย์ฯ   คลิกดูประกาศ
2. เอกสารแนบ 1 (รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก)   คลิกดูประกาศ  ประกาศแก้ไขรายชื่ออันดับสำรอง คลิกดู 
3. เอกสารแนบ 2 (กำหนดการฯ)   คลิกดูประกาศ
4. เอกสารแนบ 3 (สถานที่ขอดูคะแนนสอบ)   คลิกดูประกาศ
5. ขั้นตอนและเอกสารการยืนยันสิทธิ์   คลิกดู
6. ขั้นตอนการมอบตัว   คลิกดู
7. เอกสารมอบตัว โครงการ วมว.  คลิกดาวน์โหลด
8. เอกสารมอบตัว โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ   คลิกดาวน์โหลด
9. ตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ  คลิกดู
Total View : 1,057 views