.:: ตรวจสอบผลการเรียน | งานทะเบียนและประมวลผล ::.
    Login
  เลขประจำตัวประชาชน :  (13 หลัก)
 
  ฐานข้อมูล วันที่ 28 มี.ค. 2559 นักเรียนสามารถลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 1 วันที่ 29 มี.ค. 2560 เวลา 8.00 น. และซ่อมเสริมตั้งแต่วันที่ 29-31 มี.ค. 2560 ดูตารางซ่อมในวันที่ลงทะเบียน  
ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน 1 คน  สถิติผู้เข้าใช้งาน Untitled Document 17771 คน  
 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 0-3435-1396 โทรสาร 0-3435-1909 Email:kuskps@ku.ac.th
พัฒนาโดย:อาจารย์เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์ และนายนเรศ ม่วงอยู่